De Gul - KVV Eendracht

Onze schutters deden tijdens de Half-oogst kermis van 1966 mee met het jaarlijks voetbaltornooi. Na een wedstrijd tussen de gilde en de veteranen van Weerstand Koersel werd er beslist om een eigen voetbalploeg op te richten. Deze zou op zaterdagnamiddag vriendschappelijke wedstrijden gaan spelen en kreeg als naam "Heidebloem". Als voorzitter werd Cyriel Moons gekozen en als lokaal werd het café Pannehoef van Fons en Plien uitgekozen. Hoe kon het ook anders, daar werd immers ook 20 jaar eerder de schuttersgilde opgericht. De spelers bestonden hoofdzakelijk uit de jongere generatie schutters die de gilde toen telde. Een terrein om op te spelen werd er gevonden tussen de Gildestraat en de Plakettenbergstraat en werd na heel wat gezwoeg omgetoverd tot een voetbalveld. Toen Fons en Plien 2 jaar later ophielden met hun café vond de voetbalploeg onderdak in de gildezaal.


In 1968 vond het eerste voetbaltornooi plaats op het eigen terrein. Het werd een feestelijke bedoening en natuurlijk mochten de Koninklijke fanfare "Onder ons" en de majoretten van de "Heidegalm" niet ontbreken. De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen de Sollekes van Korspel. Deze werd dan ook druk bijgewoond door de talrijke schutters die toen in afwachting van een schieting naar het spektakel kwamen kijken. 


Door het succes dat de ploeg kende werd er uitgekeken naar een tweede terrein. Dat werd gevonden in de Gildestraat. Jammer genoeg kwam er onenigheid tussen de spelers en het bestuur van de gilde en bleef er maar een deel van de spelers bij de gilde. Enkele weken later werd er een nieuwe ploeg in het leven geroepen en die kreeg dezelfde naam mee als de gilde, namelijk "Eendracht".

Een paar jaar later werd er nog een tweede ploeg opgericht door de oudere spelers van de gilde en zij noemden zichzelf dan natuurlijk de veteranen van de gilde. Deze ploeg speelde hun wedstrijden op zondagvoormiddag. Maar helaas, door een tekort aan de nodige spelers werd beslist om na enkele jaren deze tweede ploeg op te doeken.

Maar aan alles komt een eind, door de verkaveling van bouwplaatsen in de Gildestraat werd ook het voetbalveld  jammer genoeg verkocht en moest er weer op het oorsponkelijke terrein in de Plakettenbergstraat gespeeld worden. Maar ook dat veld moest uiteindelijk verkocht worden. De gilde bleef echter niet bij de pakken zitten. Door het verdwijnen van het oude schooltje de "Butseren" kwam er een ideaal terrein vrij. De bestuursleden besloten met de pastoor te gaan onderhandelen over dit terrein. Tot grote vreugde van de spelers was enige tijd later het nieuwe voetbalveld een feit.

Ondertussen zijn er wel geen schutters meer die in de ploeg speelden, maar de ploeg is door de jaren heen sterk vergroeid geraakt met het gildeleven, zodat zij mede met de schutters een grote gildefamilie vormen.

Door het verdwijnen van de voetbalkantines die moesten plaats ruimen voor de nieuwe schuttersmasten, werd er besloten om een nieuwe accommodatie bij te bouwen. Dit werd voorzien van kleedruimtes met gemeenschappelijke douches.

Het reilen en zeilen van de voetbalploeg kan je volgend via "Links - KVVE De Gul"